Adam Zaleski

Wspomnienia lwowskie, kazachstańskie i inne

Wrocław, 2014 i 2015         ISBN 978-83-938532-7-4

W książce wspominam lata dziecięce, związane z rodziną, domem, szkołą, relacjami towarzyskimi i rodzinnymi na tle Lwowa, gdzie się urodziłem i gdzie mieszkaliśmy przed wojną. Opisuję wybuch wojny (1939), okupację sowiecką, nasze zesłanie, wojenne losy za Uralem oraz niezwykłych ludzi, napotkanych podczas wojny aż do powrotu w 1946 roku, do kraju.

Wspominam lata powojenne, osoby, które odegrały w moim życiu znaczącą rolę, oraz fakty dotyczące zagłady polskich jeńców wojennych w niewoli sowieckiej. Książka zawiera również moje impresje i spostrzeżenia z kilku podróży do Ameryki w latach 1980-2004.

Nie opisuję, w zasadzie, swoich spraw związanych z pracą zawodową i jej przebiegiem, gdyż jest to zupełnie inna tematyka. Natomiast obecne wspomnienia nie są monotematyczne, więc każdy czytelnik znajdzie coś dla siebie.

Adam Zaleski

 

Wspomnienia lwowskie...
wersja pdf
Wspomnienia lwowskie...
wersja kartkowana
Okładka Cracovia Leopolis
Recenzja książki

 

Zabierajcie się ze wszystkim – pojedziecie!

Собирайтесь совсем – поедете!

Lwów, Kazachstan, Wrocław

Wrocław, kwiecień 2017                  ISBN 978-83-938532-8-1

Książkę tę poświęcam mojemu Ojcu i wszystkim jego współtowarzyszom, polskim jeńcom wojennym, bestialsko zamordowanym z rozkazu Józefa Stalina w 1940 roku przez oprawców z sowieckiej policji politycznej NKWD, a także wszystkim tym, którzy wskutek obłędnych decyzji polityków byli zmuszeni bezpowrotnie opuścić swoje rodzinne gniazda.

Adam Zaleski

Książka wydana z okazji

  • 77. rocznicy Zbrodni Katyńskiej (1940-2017)

  • 77. rocznicy zesłania Polaków za Ural do katorżniczych prac fizycznych (1940-2017)

oraz zbliżających się rocznic

  • 90-lecia urodzin Adama Zaleskiego (1928)

  • 100. rocznicy odzyskania niepodległości
    po 123-letniej niewoli (1918-2018)

Książka jako pdf Książka kartkowana Okładka

Książki w całości sfinansowane przez Autora, by utrwalić pamięć o naszej historii, by przywrócić godność historyczną.

Autor i wydawca wyrażają zgodę na pobieranie książki na własny użytek, kopiowanie fragmentów pod warunkiem
niezmieniania treści, podawanie autora, wydawcy oraz źródła (adresu niniejszej strony)

Na życzenie książka w wersji elektronicznej zostanie Państwu bezpłatnie przesłana za zgodą autora
przez wydawcę: Kazimiera Kuzborska


Indeks Obie książki w wersji elektronicznej Biografia Biografia poszerzona Kontakt

© A. Zaleski, 2014-2017

Created by: artwroc